4. VELIKI LJETNJI ROTARY PARTY

Rotari klub Budva organizuje 4. VELIKI LJETNJI ROTARY PARTY koji će se održati 23. avgusta 2014. godine na ostrvu Sveti Nikola Budva. Detaljnije informacije na sajtu Distrikta: http://rotarydistrict2483.com/dogadjaj/prvi-poziv-za-4-veliki-ljetnji-summer-party-u-organizaciji-rc-budva/

image002