Distrihtni Grantovi

U četvrtak, 02.10.2014. godine, na redovnom sastanku Rotari kluba Ćuprija Morava u Despotovcu, gospodin Vitomir Đorđević je održao zanimljivo predavanje na temu „Distrihtni Grantovi“.

Gospodin Vitomir Đorđević je predsednik klupskog Komiteta za Rotari Fondacije, koji je i član rukovodećeg tima Distrihta 2483.

Predavanje na istu temu gospodin Vitomir Đorđević je održao i 27. septembra 2014. godine u hotelu „M Best Western“ u Beogradu, na seminaru o Rotari Fondaciji i upravljanju projektima.

Istaknut je značaj usvojenog novog koncepta rada Rotari Fondacije koji je stupio na snagu 2013. godine u okviru kojeg veliki značaj imaju i distrihtni grantovi kao blok grantovi namenjeni podršci manjim projektima lokalno, ali i internacionalno. Projekti treba da budu u skladu sa ciljevima i zadacima Rotari Fondacije, a po mogućstvu u okviru jedne ili više od šest oblasti fokusa.

Posebno je istaknut Pravilnik za Distrihtne Grantove, kao i činjenica da tema nije ekonomska, nego potpuno idealistička i humano centralizovana, gde kroz Distrihtne Grantove kao jedinstven skup kreativne i fleksibilne filantropije Rotari klub, kao i Distriht, stalno gleda u budućnost predviđajući nove potrebe zajednice i razvijajući strategije čiji se krajnji efekat ogleda u benefitima za lokalnu zajednicu i čovečanstvo.

Na seminaru u Beogradu je prisustvovao i predsednik Rotari kluba Ćuprija Morava gospodin Vladan Cvetković čime je klub ispunio uslov za učešće u distriht i global grantovima i projektima.

 

  • DSC00469
    DSC00468
    DSC00467