Kako postati član Paul Harris Society

Naš brat Momir Jovanović, šef Službe neurohirurgije Opšte bolnice Ćuprija, poznati i priznati neurohirurg, danas mi je dostavio dokumentaciju koja se odnosi na ulazak u Paul Harris Society.

Molim svu braću da pogledaju ovu dokumentaciju kako bi se što pre informisali i eventualno prijavili za članstvo u ovoj elitnoj grupi rotarijanaca širom sveta. Dokumentacija se nalazi na strain PREUZIMANJE (http://rotarycuprija.org.rs/preuzimanje/).