RC Valjevo poziva sve zainteresovane prijatelje, članove njihovih porodica i sve dobronamerne, da nam se pridruže na Danima kupine 2014, u selu Stave.