TREĆI SASTANAK U NOVOJ GODINI

Redovan sastanak našeg kluba održan je 15. 01. 2015. godine u maloj sali hotela „Petrus“. U prijatnoj atmosferi ovog hotela začinjenoj dobrim druženjem prisutnih članova, poseban pečat ovom trećem sastanku u Novoj godini dao je naš brat advokat Momir Stanisavljević.

Naime, on je održao predavanje pod nazivom „Aktuelne teme iz pravosuđa – štrajk advokature“. Samo po sebi ovo predavanje je privuklo veliku pažnju zato što je, pre svega, veoma aktuelno. Naš brat Momir je začinio ovo predavanje nekim novim interesantnim dešavanjima, kako u danima štrajka njega i njegovih kolega, tako i veoma neobičnim i upečatljivim primerima iz njegove iz sudske prakse.

Na kraju ovog predavanja usledila su neizbežna pitanja naših članova koja su se nastavila i posle završetka sastanka.

 Foto album ovog dešavanja možete pogledati dole.

  • 20150115_205135
    20150115_205021
    20150115_205149